Strona głównaFinanseUlga na dziecko - ile w 2019 roku możesz odpisać od podatku...

Ulga na dziecko – ile w 2019 roku możesz odpisać od podatku w związku w wydatkami na dzieci

Ulga na dzieci to chyba najbardziej popularna forma odpisu od podatku. Przysługuje ona rodzicom oraz opiekunom prawnym dzieci bez względu na ich liczbę .

Ile się należy?

To już zależy od ilości posiadanych dzieci:

Pierwsze dziecko upoważnia rodziców do odpisu kwoty 92.67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie). W przypadku posiadania tylko jednego dziecka ulga obowiązuje w przypadku nie przekroczenia kwoty 112000 zł rocznie (56000 zł w przypadku osoby nie pozostającej w związku małżeńskim) dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

Rodzina z dwójką dzieci odpisuje taką samą kwotę tj. 92.67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na dziecko. W tym przypadku nie obowiązują już żadne limity.

Przy trzecim dziecku odpis wzrasta do 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie).
Czwarte i kolejne dziecko to już 225,00 zł miesięcznie (2700,00 zł rocznie).

Kiedy się nie należy?

Warto pamiętać o wyjątkach zwłaszcza jeżeli korzystamy z przygotowanej w tym roku po raz pierwszy deklaracji przygotowanej przez Urząd Skarbowy.
Ulga nie należy się w przypadku:

Dziecko na które przysługuje ulga skończyło 18 lat lub 25 lat ale kontynuuje naukę.
Dziecko na które przysługuje ulga uzyskało dochód wyższy niż 3089zł. W tym przypadku nie jest wliczana renta rodzinna.

Warto pamiętać że urząd skarbowy nie ma informacji o zmianie stanu osobowego rodziny a co za tym idzie nie uwzględni tego w automatycznym rozliczeniu. To samo tyczy się dochodu członków rodziny.

Zmiana stanu rodziny.

W przypadku gdy podczas roku zmieni stan rodziny należy przyjąć zasadę co najmniej jednego dnia. Oznacza to że w przypadku posiadania np. 2 dzieci przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy w miesiącu przysługuje ulga za ten miesiąc. Dla przykładu:

Dziecko urodzone 31 grudnia upoważnia do odpisu za cały grudzień.
Dziecko urodzone 1 stycznia upoważnia do odpisu za cały styczeń.

Powyższe zasady dotyczą uzyskania uprawnień (np. narodzenia dziecka ) jak i ich utraty (np. osiągniecie pełnoletności).

Zwrot niewykorzystanej ulgi za rok poprzedni.

W związku z tym i urząd Skarbowy nie może oddać więcej podatków niż pobrał, może zdarzyć się sytuacja że kwota odpisu będzie większa. Nic straconego. W kolejnym roku można zwrócić się z prośbą o zwrot niewykorzystanej ulgi.

Dodatkowe informacje

Specjalne warunki dotyczące ulgi prorodzinnej:

W przypadku gdy na dziecko pobierany jest zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny ulga przysługuje nie zależnie od wieku dziecka. To samo tyczy się otrzymywania renty socjalnej.

Jeżeli nastąpi zmiana osoby która sprawuje opiekę ulga powinna być podzielona proporcjonalnie do ilości dni.
Rodzice mogą ulgą się dzielić wedle uznania ale wspólny odpis nie może przekroczyć kwoty określonych ustawą.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne