Strona głównaFinanseUbezpieczenia osobowe i majątkowe

Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Jak wygląda podstawowa klasyfikacja ubezpieczeń? Jakie są najpopularniejsze produkty towarzystw ubezpieczeniowych? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Do grona ubezpieczeń osobowych zaliczamy te polisy, które zapewniają ubezpieczenie zapewniające pokrycie potrzeb finansowych powstałych na wskutek wydarzeń losowych odnoszących się do szeroko pojętego życia człowieka. Mowa tutaj między innymi o takich sytuacjach jak choroba, uszczerbek na zdrowiu, kalectwo lub śmierć.

Ubezpieczenie majątkowe dotyczy ubezpieczenia mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Głównym celem polis tego rodzaju jest ochrona osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych przez stratami materialnymi powstałymi na skutek szkody.  Przykładem jest np. ubezpieczenie domu lub mieszkania Poznań.

Ubezpieczenia osobowe i majątkowe charakteryzują się kilkoma fundamentalnymi różnicami. Oczywiście główną różnicą wydaje się być przedmiot ubezpieczenia (osobowe obejmują życie oraz zdrowie, majątkowe obejmują ryzyko majątkowe wynikające z praw i obowiązków osoby ubezpieczonej). Jednak poza tym elementem to co różni oba rodzaje ubezpieczeń to sam podmiot, który zawiera umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. W przypadku ubezpieczeń osobowych jest to wyłącznie osoba fizyczna, natomiast polisy majątkowe mogą zawierać zarówno osoby fizyczne jak i prawne. W przypadku ubezpieczenia osobowego mówimy i niewymiernej szkodzie i sumie ubezpieczenia, która jest wypłacana swobodnie przez strony umowy. Natomiast w przypadku ubezpieczeń majątkowych jest to całkowicie wymierna szkoda, która jest ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia. Również terminologia jest widoczną różnicą, gdyż w przypadku polisy osobowej mówimy o świadczeniu, natomiast w przypadku ubezpieczenia majątkowego często możemy się spotkać z pojęciem odszkodowanie. Chociaż trzeba przyznać że w mowie potocznej oba pojęcia często bywają używane zamiennie.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne