Strona głównaUncategorizedCzy jest miejsce na awangardę w sztuce współczesnej?

Czy jest miejsce na awangardę w sztuce współczesnej?

Sztuka nowoczesna to określenie stosowana w historii sztuki na okres, który rozpoczął się między latami 50. i 60. XIX wieku i trwał do czasu zakończenia II wojny światowej. Wtedy nastał czas sztuki współczesnej, który trwa do dzisiaj. Jednak nie oznacza to, że wszystko, co sztuka nowoczesna wniosła do kanonu sztuki zostało porzucone i zapomniane.  

Sztuka współczesna i nowoczesna

Początek sztuki nowoczesnej datuje się na okres połowy XIX wieku. Jej okres trwał blisko pełen wiek, gdyż przyjmuje się, że czas sztuki nowoczesnej zakończył się w latach 70. XX wieku. Rozpoczęcie nurtu przypisuje się poszukiwaniu nowych kierunków i zwątpieniu w dotychczasowe osiągnięcia sztuki wśród artystów. Łączy się  jej narodziny także z działalnością dadaistów w tym okresie, którzy mieli rozpowszechnić nowy trend. 

Sztuka nowoczesna często mylona jest ze sztuką współczesną ze względu na pokrywający się okres czasu i podobieństwa w stylu i formie. Sztuka współczesna, bowiem wyewoluowała z modernizmu. Jej początki datuje się umownie jako lata 50. XX wieku, więc częściowo pokrywa się z ramami czasowymi sztuki nowoczesnej. 

Podobieństwa wynikają także z faktu, że sztuka współczesna wykorzystuje różnorodne formy artystyczne – także często te popularne w czasach panowania sztuki nowoczesnej. Jednak różnica wynika z podejścia do dzieła. We współczesnym podejściu większe znaczenie ma interpretacja i przekaz od formy. Ta może być całkiem zwyczajna, a nawet użytkowa. W myśl zasady – wszystko może być sztuką. Z kolei w nowoczesnej sztuce na piedestale stała forma, która miała zachwycać, być wyjątkowa i nieść ze sobą przekaz.

Awangardowe formy sztuki

Sztuka nowoczesna i współczesna rządzą się innymi prawami, ale obie wykorzystywały chętnie awangardowe formy wyrazu. Zaliczyć należy tutaj nowoczesną architekturę, abstrakcję, obiekt, collage, animacje, happening czy performance. Sztuka wykorzystywała nowe możliwości technologiczne. 

Z tym, że z czasem sztuka współczesna zaczęła wchodzić na ścieżkę komercjalizacji. Tak powstał między innymi art branding czy promowanie sztuki użytkowej. Wszystko może być sztuką, więc współcześni artyści wykorzystują przedmioty użytku codziennego i elementy otoczenia jako sztukę. Art branding oznacza za to wykorzystywanie sztuki do celów marketingowych, związanych z budowanie i promowaniem wizerunku marki.

Sztuka współczesna i nowoczesna może są podobne, ponieważ jedna czerpie z drugiej, ale ich podejście do kontekstu i formy jest zupełnie inne. Natomiast jedna i druga nie stroni od awangardowych środków wyrazu.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne