Strona głównaBiznesCzym jest ustne tłumaczenie poświadczone?

Czym jest ustne tłumaczenie poświadczone?

Do przygotowania niektórych rodzajów tłumaczeń potrzebne są odpowiednie kompetencje, potwierdzone uprawnieniami. Do wykonywania tłumaczeń poświadczonych lub inaczej przysięgłych niezbędne jest zdanie odpowiedniego egzaminu i otrzymanie tytułu z rąk Ministra Sprawiedliwości.

Czym jest przekład poświadczony?

Przekład poświadczony to inaczej tłumaczenie przysięgłe, które ma moc prawną. Oznacza to, że może zostać użyte jako oficjalne tłumaczenie na takich samych prawach, jak oryginalny tekst. Tłumaczenia tego typy stosuje się najczęściej w przypadku dokumentów. Dzięki temu mogą one zostać użyte jako wiarygodne, legalne źródło informacji oraz poświadczenie. Takie przekłady można zamówić na przykład na https://rumunski24.pl/zakres-uslug/tlumaczenia-ustne-poswiadczone/.

Jak uzyskać uprawnienia?

Osoby, które chcą zostać tłumaczem przysięgłym powinny najpierw spełnić określone warunki, by uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu. Po pierwsze, konieczne jest obywatelstwo jednego z krajów członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej. Osoba ubiegająca się o tytuł musi posiadać pełną zdolność prawną i nie być karana za przestępstwa żadnej kategorii (m.in. skarbowe, nieumyślne przestępstwa przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego). Tłumacz przysięgły musi także mieć ukończone studia wyższe i biegle posługiwać się językiem polskim (lub językiem, z którego chce otrzymać uprawnienia), a następnie zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. 

Należy pamiętać, że pozycja tłumacza przysięgłego jest zawodem z kategorii zaufania publicznego, więc liczy się w tym przypadku rzetelność i prawość. W przypadku błędów, wynikających z tłumaczenia przysięgłego, winą i odpowiedzialnością obarczony zostaje tłumacz. Tłumacz przysięgły, bowiem podlega odpowiedzialności zawodowej oraz cywilnej na podstawie pieczęci złożonej na dokumencie.

Poświadczenie jest wymagane zawsze, gdy konieczne jest potwierdzenie, że dany przekład jest autentyczny, a jego zawartość – zgodna z oryginałem. Instytucje publiczne przyjmują obcojęzyczne dokumenty jedynie w postaci tłumaczeń z pieczęcią tłumacza przysięgłego. Z rolą tłumacza przysięgłego wiąże się większy zakres uprawnień i pewien prestiż, ale także ogromna odpowiedzialność.

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne