Strona głównaBiznesRóżne modele dystrybucji detalicznej paliw

Różne modele dystrybucji detalicznej paliw

Oprócz stacji sieciowych dużych marek istnieją również podmioty szukające rozwiązań alternatywnych. Oferują one dostęp do dobrej jakości paliwa dla kierowców szukających innych form obsługi. Często takie punkty charakteryzują się indywidualnym podejściem do potrzeb klientów.

Sieć dostawców dopasowana do modelu działalności

Aby autonomiczne stacje benzynowe mogły funkcjonować, muszą mieć one wsparcie w partnerach biznesowych oferujących materiały pędne. Od sprawności takich umów i porozumień zależy, jak szybko palio dotrze do zamawiającego. Przełoży się to na stałą dostępność towaru na stacji benzynowej. Szukając szczegółów oferty, jaką ma hurtownia paliw gorzów, może być odpowiednią bazą zaopatrzenia okolicznych stacji benzynowych. Od lokalizacji i czasu dojazdu zależy częstotliwość dostaw i koszty dodatkowe wynikające z obsługi cystern i dojazdu do oddalonych miejscowości. Warto uzgodnić z dostawcą takie informacje, aby była możliwość zaplanowania harmonogramu dostaw co znacząco ułatwia planowanie i efektywne wykorzystanie środków transportowych. Dla właściciela punktu sprzedaży to również możliwość optymalnego poziomu zapasów bieżących paliwa.

Elastyczna oferta paliw dzięki niezależnemu dostawcy

Jakość paliwa jest decydującym elementem tworzącym sukces stacji benzynowej. Kierowcy docenią lepsze paliwo i wyższych parametrów technicznych. Kontrola dostawców jest konieczna i ułatwia budowanie marki stacji benzynowej wśród klientów. Wpływ na to również ma długość kanału dostaw i wykluczenie wpływu na możliwość pogorszenia jakości paliwa. Dobry dostawca kupuje paliwo do dalszej odsprzedaży bezpośrednio z rafinerii. Brak pośredników to również krótki czas dostawy i szybkość reagowania ta trendy rynku. Rynek paliwowy również podatny jest na trendy okresowe i reklamę określonych producentów. Do tego należy doliczyć również wahania sezonowe, co szczególnie odczuwalne jest w okresie zimowym. Dobrym przykładem jest olej napędowy wzbogacany mieszankami utrudniającymi zamarzanie.

Stosując takie rozwiązania sprzedażowe łatwo wyznaczyć obszary, jakie obsługuje. Przykładowo hurtownia paliw gorzów i okolice szybko zaopatruje w paliwo dostosowane do oczekiwań klientów i zmian nawet krótkoterminowych. Dużą zaletą dowolności kształtowania oferty na stacji benzynowej jest swobodny dobór marek paliwa oferowanych. Właściciele stacji nie są związani umowami patronackimi i mogą elastycznie kształtować aktualne dostępne paliwa. Każdy region ma inną strukturę używanych pojazdów, co przekłada się na specyfikę zakupów i rodzaj paliwa tankowanego z dystrybutorów. Uwarunkowuje to wiek pojazdów, jak również stosunek mieszkańców do silników wysokoprężnych lub benzynowych.

Konkurencyjność cenowa oferowanego paliwa na niezależnych stacjach benzynowych

Rosnące ceny paliw wpływają na ilość paliwa kupowanego detalicznie. Oferta cenowa to jedna z metod przyciągania nowych nabywców. W tym procesie duża role odgrywa dostawca znający rynek paliwowy. Reaguje on na oferty producentów i szuka materiałów pędnych w niskich cenach. Wartości te mogą różnić się znacząco pomiędzy firmami. Wynika to z wahań cen ropy oraz posiadanych zapasów surowca używanego do produkcji. Na wpływ cen ropy mają czynniki globalnego rynku oraz sezonowość kształtująca wielkość zapotrzebowania na określony rodzaj paliwa. Elastyczne podejście do tematyki zakupów pozwala na budowanie oferty dla stacji benzynowych. Otrzymują one możliwość zakupu paliwa o wysokiej jakości w optymalnych cenach. Niższe ceny zakupu wpływają na konkurencyjność stacji w otoczeniu oraz pozwalają na budowanie własnego modelu działalności dostosowanego do lokalnych wymagań i specyfiki rynku. W tym wypadku również dobór oferowanych produktów jest elastyczny i może się zmieniać. W wyniku tego klient otrzymuje gwarancję niskiej ceny i paliwa z pewnego źródła.

Współpracując z hurtownią paliw właściciel stacji benzynowej, ma możliwość lepiej dopasować się do oczekiwań klienta. Dostawca będzie odpowiedzialny za poszukiwanie paliwa w optymalnej cenie i dostawie go do punktów sprzedaży. Stacje pozostające poza strukturami dużych sieci sprzedażowych mogą w ten sposób zachować konkurencyjność i się rozwijać.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne