Strona głównaBiznesCzym się zajmuje firma BHP

Czym się zajmuje firma BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to bardzo rozległa dziedzina. W jej zakres wchodzą głównie zagadnienia związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniu zdrowia i życia pracowników. Dotyczy to praktycznie wszystkich zawodów, na różnych stanowiskach pracy. Poradnictwem w zakresie procedur i wdrażania mechanizmów ochrony przed niebezpieczeństwami zajmują się specjalistyczne firmy BHP. Jaka jest ich rola?

Analiza warunków pracy w przedsiębiorstwie

Dotyczy ona oceny ryzyka zawodowego, czyli możliwości wystąpienia wypadków, albo groźnych skutków zdrowotnych z powodu obecności w środowisku pracy toksycznych substancji. Na tej podstawie określa się formy zabezpieczeń dotyczące stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz prawidłowej ich eksploatacji, jak również organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach. Firma świadcząca usługi BHP wskaże sposoby zwiększenia poziomu bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego poprzez zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, urządzeń asekuracyjnych, nowoczesnych systemów wentylacji, oraz sposobów skutecznego nadzoru.

Edukacja w zakresie BHP

W każdym zakładzie pracy należy obowiązkowo organizować szkolenia BHP dla kadry kierowniczej, załogi i pracowników ochrony. Prowadzenie takich kursów powierza się firmie świadczącej usługi BHP. W programie szkoleń są zagadnienia dotyczące profilaktyki wypadkowej, zabezpieczeń przeciwpożarowych i procedur obowiązujących w razie pojawienia się ognia w pomieszczeniach. Ponadto, w formie zajęć instruktażowych przedstawiane są sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uwzględniana jest również problematyka postępowania w sytuacji wystąpienia ataków terrorystycznych.

Doradztwo pod kątem ergonomii

Zagrożenia dla zdrowia personelu firmy dotyczą nie tylko pracowników produkcyjnych, budowlańców, czy w innych zawodach związanych z pracą na wysokościach. Na działanie czynników szkodliwych lub uciążliwych narażony jest także personel administracyjny. Usługi BHP polegają więc również na wskazywaniu sposobów optymalizacji warunków pracy w biurze. W skali ogólnej chodzi o właściwe oświetlenie, wentylację i minimalizowanie poziomu hałasu w pomieszczeniach. Indywidualnie dla każdej osoby musi być dopasowane jej stanowisko pracy tak, aby długotrwałe siedzenie przy biurku nie obciążało nadmiernie różnych odcinków kręgosłupa, nie nadwerężało wzroku, oraz nie prowadziło do znużenia powodującego dekoncentrację. Można to osiągnąć dzięki dostosowaniu wysokości krzesła i umieszczeniu monitora na wysokości oczu, zadbanie o dobry stan techniczny komputera, oraz umożliwienie korzystania z przerw w pracy. Stosowanie odpowiednich zasad ergonomii wpływa na ograniczenie zmęczenia fizycznego i psychicznego pracowników. Firma świadcząca usługi BHP w Elblągu, poprzez instruktaż kadry kierowniczej w tym zakresie, pomogła wielu biurom w zwiększeniu komfortu, a przez to wydajności pracy.

Pomoc w prowadzeniu dokumentacji

W ramach usług BHP, specjaliści z tej dziedziny służą pomocą odnośnie do kwalifikacji prawnej zdarzeń – które z nich można określić jako wypadek przy pracy. Ma to związek z odpowiedzialnością firmy i charakterem wypłacanych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia. Mogą również wskazać jak prowadzić rejestry okoliczności wypadków, modernizacji systemu zabezpieczeń i ustawowej działalności prewencyjnej.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne