Strona głównaBiznesProblemy służby zdrowia w Polsce

Problemy służby zdrowia w Polsce

Od dawna system ochrony zdrowia w naszym kraju jest przedmiotem wszechobecnej dyskusji. Rozmowa na temat poprawy systemu zdrowia toczy się na scenie politycznej, w mediach oraz w domach milionów Polaków. Z czego to wynika? Problem współczesnej ochrony zdrowia jest wielowątkowy. Mowa o niedostatecznych zasobach kadrowych, problemach związane z finansowaniem oraz zarządzaniem placówkami. Czy tym problemom można zaradzić? Czy placówki medyczne mogą działać efektywnie? Nad tymi pytaniami spróbujemy się pochylić w niniejszym artykule.

Problemy służby zdrowia

Zbyt niski poziom finansowania
Jedna z bolączek dzisiejszej służby zdrowia to zbyt niski poziom finansowania pochodzący z finansów publicznych. Szacuje się że Polska przeznacza na ochronę zdrowia około 5% PKB, co jest kwotą niewystarczającą na efektywną działalność wszystkich placówek medycznych w kraju. Pod względem nakładów publicznych zajmujemy odległe miejsce w Europie. Co ciekawe temat ten wygląda jeszcze gorzej gdy weźmiemy pod uwagę, że podobno Polacy dokładają z prywatnej kieszeni na ochronę swojego zdrowia wyjątkowo sporo w porównaniu do pozostałych Europejczyków.

Braki kadrowe
Braki w kompletowaniu kadry to temat, który nikogo nie powinien dziwić. Wystarczy powiedzieć że Polska ma najniższy odsetek lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Podobny problem dotyczy pielęgniarek. W mediach wciąż toczą się dyskusje na temat podwyższenia pensji dla pielęgniarek. Co ciekawe, w szczególności wśród pielęgniarek nie jest brak odpowiedniego wykształcenia lecz zbyt niskie zarobki, przez co wiele pielęgniarek decyduje się na wyjazd do pracy za granicę. 

Kolejki do lekarzy specjalistów
Kolejki z jakimi muszę się zmierzyć pacjenci oczekujący na wizytę u lekarza specjalisty to temat, który najprawdopodobniej nie jest zaskoczeniem dla nikogo w Polsce. Według danych jakie można znaleźć w Internecie polscy pacjenci czekają na operację zaćmy 414 dni co jest jednym z gorszych wyników Europe. Prawdopodobnie podobnych przykładów jak ten z zaćmą można by wymienić więcej. 

Zadłużenie szpitali
Szpitale w Polsce są poważnie zadłużone. W ubiegłym roku (2019) Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zobowiązania SPZOZ przekroczyły 14 miliardów złotych. Co ciekawe to najwyższa kwota zadłużenia odkąd tego typu dane są w naszym kraju publikowane. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że wraz z rosnącym zadłużeniem zwiększyły się przychody i koszty. 

W 2003 roku zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynosiły około 7 500 mln zł, około 2011 roku zadłużenie przekroczyło pułap 10 000 mln zł. Obecnie wciąż odnotowujemy systematyczny wzrost zadłużenia. 

Polacy negatywnie oceniają system ochrony zdrowia
Poza aspektami czysto ekonomicznymi warto także zwrócić uwagę na złą opinię z jaką musi zmierzyć się współczesny system. Według badania CBOS z 2018 roku, 66% dorosłych Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie służb zdrowia w Polsce. 

Problemów współczesnej służby zdrowia jest jeszcze więcej..

  • Nierówny dostęp do świadczeń.
  • Relacje pomiędzy publicznym publicznym systemem ochrony zdrowia a sektorem prywatnym.
  • Niewystarczające działania w zakresie podejmowania profilaktyki w przypadku chorób cywilizacyjnych.
  • Problemy związane z wyceną świadczeń zdrowotnych. 
  • Kosztowne hospitalizacje. 
  • Problemy organizacyjne związane z obsługą pacjenta – w tym szeroko pojęta informatyzacja.

Pomoc dla placówek medycznych

Bez wątpienia, dzisiejsza ochrona zdrowia ma przed sobą wiele wyzwań. Problemy, które dotyczą całego systemu ochrony zdrowia bezpośrednio dotyczą także poszczególnych placówek. Wychodząc temu naprzeciw na rynku istnieją firmy konsultingowe, które oferują pomoc doświadczonych menedżerów, ekonomistów oraz specjalistów ds. zdrowia publicznego. Pomoc polega na przeprowadzeniu szczegółowego audytu wraz z transparentnym programem naprawczym. Zazwyczaj dochodzi do procesu przekształcenia działalności szpitali (tak zwane przekształcenie szpitala) oraz efektywnym zarządzaniu finansowaniem (w tym pozyskaniu kredytów konsolidacyjnych). 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne