Strona głównaFinanseObowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to przede wszystkim ciężka praca w polu, ale nie tylko. Ważną kwestią jest także zadbanie o pewne kwestie natury prawnej. Trzeba tutaj dostosowywać się do przepisów prawnych i wykonywać pewne czynności, które prawnie są na rolników nałożone w formie obowiązku. Jedną z takich kwestii, jest obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika. Musi je posiadać każdy rolnik, uprawiający ziemię o powierzchni powyżej 1 ha, i płacący w całości lub części podatek rolny. W przeciwnym razie lokalne władze samorządowe mają możliwość ukarania go grzywną porządkową o ustalonej wysokości. Zobaczmy zatem, jak to wszystko wygląda w praktyce.

Czym jest obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika?
Warto sobie tutaj przede wszystkim powiedzieć czym jest OC dla rolnika, i w jakim zakresie zabezpiecza jego interesy. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje wypłaty zadośćuczynienia osobom trzecim, poszkodowanym w toku prowadzenia działalności rolnej. Musimy przecież pamiętać, iż w trakcie prowadzenia prac rolnych, zawsze może dojść do takich sytuacji. W przypadku ich wystąpienia, rolnik nie będzie musiał wypłacać odszkodowań z własnej kieszeni. Wszystkim zajmować się będzie ubezpieczalnia. Dlatego też, można powiedzieć, iż jest to jedno z lepszych ubezpieczeń, gwarantujących zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed nadmiernymi kosztami.

Gdzie wykupić OC dla rolnika?
W ramach przepisów prawa, na rolnika nałożony jest obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia OC. Nie jest jednak wskazany konkretny ubezpieczyciel. Wobec tego też, każdy rolnik może sobie samodzielnie wybrać ofertę jednej z wielu ubezpieczalni. Dzięki temu, każdy rolnik, będzie mógł dopasować formę ubezpieczenia do swoich potrzeb i rodzaju prowadzonej działalności. Jest to ważne, bowiem każde gospodarstwo będzie się od siebie różnić. W każdym z nich będą także występować inne zagrożenia związane z ewentualnymi szkodami na rzecz osób trzecich. Trzeba będzie je więc znaleźć i precyzyjnie wyszczególnić. Następnie zaś w stosunku do wskazanych zagrożeń, dobrać odpowiednią polisę ubezpieczenia OC.

Podstawa prawna obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.
Poza koniecznością wykupienia OC dla rolnika, każdy spełniający wymogi ustawy, powinien jeszcze dokupić ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Kwestie te reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). Więcej informacji Ina temat samej ustawy oraz jej tekst źródłowy znajdziemy tutaj:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152

Warto sprawdzić dokładnie wszystkie szczegółowe zapisy, bowiem wiedza w tym zakresie, pozwoli lepiej chronić swoje gospodarstwo. Znajomość prawa zawsze będzie korzystna dla każdego z nas, szczególnie dla osób prowadzących jakąkolwiek działalność.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne