Strona głównaBiznesJakie koszty magazynowania są najbardziej istotne w logistyce?

Jakie koszty magazynowania są najbardziej istotne w logistyce?

Wysoki wzrost gospodarczy w poprzednich latach spowodował ogromne zmiany w strukturze różnych gałęzi gospodarki. Otworzyły się nowe rynki zbytu, zwiększył się popyt na wiele dóbr a asortyment wielu produktów uległ znacznemu poszerzeniu. Dużym przeobrażeniom uległa też logistyka magazyn stał się miejscem decydującym o dostępności towarów, wpływa na koszt utrzymania zapasów a nawet na szybkości dostawy. Aby w pełni oddać miarę tych zjawisk, warto sprawdzić w jaki sposób kształtują się kategorie różnych kosztów dostaw produktów i systemów ich dystrybucji.

Najważniejsze kategorie kosztowe 

Spośród wielu wydatków ponoszonych w branży logistycznej to właśnie koszt utrzymania zapasów jest uznawany za najważniejszy. Oznacza on średni poziom towarów przechowywanych przez magazyn logistyka ponosi znaczny udział w kształtowaniu się tej części kosztów. Do ogólnych wydatków zachowania zapasów zalicza się trzy podkategorie:

 • koszt magazynowania,
 • koszt zamrożenia kapitału w postaci rzeczowej,
 • koszt starzenia się produktów,

Liczba przechowywanych towarów i produktów ma coraz większy wpływ na koszt magazynowania, ale również na organizację pracy magazynu. Jest to spowodowane coraz większą ilością zamówień z branży e-commerce oraz konieczności zwiększenia obsługi większej ilości towarów w magazynie.

Jaki jest zakres kosztów magazynowania? 

Nie tylko liczba przechowywanych ładunków wpływa na ogólne koszty magazynowania. Wpływa na to również wielkość i rodzaj składowanych towarów. Koszt utrzymania chłodni jest większy niż w przypadku zwykłego magazynu bez urządzeń chłodniczych. Im bardziej asortyment produktów jest jednolity, tym łatwiej jest zachować stałe koszty przechowywania.

Zależy od tego sama logistyka magazyn pochłania ponad 30 – 40% budżetu przeznaczonego na dotarcie produktu do odbiorcy końcowego. Na tę opłatę składają się również inne kategorie kosztów:

 • koszty administracyjne,
 • wydatki na ubrania robocze,
 • wynagrodzenia dla personelu magazynu,
 • ubezpieczenia,
 • amortyzacja budynków i remonty,
 • koszty zużycia paliw i energii elektrycznej,

Należy także wspomnieć o brakach w zaopatrzeniu, przypadkowych uszkodzeniach towaru, błędach lub kradzieży.

Co z wyposażeniem magazynu? 

Częścią kosztów magazynowania jest finansowanie wyposażenia magazynu. Aby praca przebiegała sprawnie, potrzebne są maszyny, urządzenia i miejsce do składowania:

 • automatyczne systemu przeładunkowe i urządzenia wymagające obsługi operatora,
 • narzędzia do komplementacji zamówień,
 • owijarki i sprzęt do pakowania,
 • regały do przechowywania towarów,
 • systemy informatyczne do zarządzania magazynem.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą być konserwowane, naprawiane i przechodzić okresowe przeglądy, które sprawdzają ich stan techniczny.

Koszty przechowywania towarów 

Im więcej towarów jest na składzie, tym większe są koszty jego przechowywania. To największy problem, jaki może posiadać magazyn logistyka dąży do optymalnego przepływu ładunków w całej sieci dystrybucyjnej. W tej kategorii można spotkać następujące kategorie kosztowe:

 • składowanie produktów – każdy towar, który zbyt długo zalega na półkach to zamrożony kapitał, który mógłby być wykorzystany w inny, bardziej produktywny sposób.
 • ubezpieczenie – zależy głównie od charakteru przechowywanych produktów,
 • koszty energii i ogrzewania – wpływają na koszty magazynowania. Im dłuższy czas rotacji towarów, tym te koszty rosną bardziej.

Równie niebezpiecznym zjawiskiem co nadmiar towaru jest jego brak. Powoduje to ponoszenie kosztów pomimo niemożności obsługiwania klientów. Cierpi na tym cały magazyn logistyka również jest utrudniona przez ciągłe przestoje i problemy z niedoborami.

Koszt starzenia się zapasów 

Ostatnią kategorię stanowi starzenie się zapasów. Ciągły postęp technologiczny powoduje, że różne serie produktów po pewnym czasie tracą nabywców. Jeśli towar jest przechowywany przez zbyt długi okres to może stracić swoje właściwości i stać się bezwartościowy. Wynika to w pewnej mierze z sezonowości pewnych segmentów produkcji oraz zmian w strukturze popytu.

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne