Windykacja

Kiedy prowadzimy firmę większą lub też jednoosobową, zauważamy, że jedną z uciążliwości takiej sytuacji jest pojawiająca się czasem konieczność domagania się należności od zleceniodawców. Nierzadko mają miejsce okresy, w których nasi kontrahenci zalegają z płatnościami. Inną sytuacją jest chwilowy brak środków pieniężnych u partnera wspólnej transakcji, inną natomiast niechęć do wywiązania się z podjętego zobowiązania i dłuższe ociąganie się z uregulowaniem faktur.

Niezależnie od przyczyny tego stanu rzeczy, mamy zobowiązania wobec własnego biznesu i dobrobytu naszej firmy, więc powinniśmy podjąć działania w kierunku odzyskania należności. Jeśli próby samodzielnego uzyskania należnych nam środków zakończyły się niepowodzeniem, wówczas w takiej sytuacji warto zwrócić się o profesjonalną pomoc prawniczą. Poprzez wartościową pomoc należy rozumieć nie tylko zlecenie prawnikowi napisania pisma, ale kompleksową obsługę sprawy, w tym możliwość uzyskania wsparcia w sądzie i, jeśli pojawia się taka konieczność, również przed innymi organami państwowymi. Ponadto prawnik obsługujący sprawę windykacji należności powinien nas informować o wszystkich krokach podjętych w naszym imieniu.

Decydując się na działanie w kierunku odzyskania zaległych środków, powinniśmy mieć świadomość, że jest to proces rozciągnięty w czasie, obejmujący nawet kilka etapów. Pierwszy to czynności polubowne, przedsądowe, a następnie sądowe. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu kancelaria może podjąć działania przedegzekucyjne i egzekucyjne.

Szukając odpowiedniego wsparcia prawniczego sprawdźmy, czy wybrana przez nas kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z obrotem gospodarczym, prawem cywilnym oraz windykacją należności. Wysoka jakość obsługi prawnej powinna być dla nas głównym kryterium wyboru danego biura.

W profesjonalnym miejscu będą zatrudnione osoby nie tylko merytorycznie przygotowane do pracy, ale również posiadające kompetencje miękkie, czyli umiejętność nawiązania dialogu z klientem i zbudowania zaufania.

Sprawy windykacyjne są rzetelnie obsługiwane nie tylko w tak dużych metropoliach jak Warszawa. Windykacja Rzeszów to również obszar, w ramach której działają profesjonalne kancelarie prawnicze, gdzie możemy się zwrócić o pomoc w doświadczanej przez nas sytuacji kryzysowej związanej z koniecznością odzyskania należnych nam środków.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne