Strona głównaUncategorizedRodzaje prawa - czy prawo rodzinne dotyczy rozwodów?

Rodzaje prawa – czy prawo rodzinne dotyczy rozwodów?

Prawo jest pojęciem niezwykle szerokim. Obejmuje wszystkie obszary naszego życia. Stąd też konieczność podzielenia prawa na kilka podkategorii.

Na jakie podkategorie dzielimy prawo?

  • Prawo państwowe (konstytucyjne)-  źródłem tego prawa jest Konstytucja- ustawa zasadnicza. Reguluje prawa i obowiązki obywateli, a także ordynacje wyborczą do Sejmu i Senatu.
  • Prawo cywilne- źródłem jest Kodeks cywilny. Reguluje stosunki między podmiotami prawa majątkowe i niemajątkowe, takie jak prawo do nazwiska czy prawa autorskie. Można wyodrębnić w nim działy, takie jak część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe i rodzinne.
  • Prawo rodzinne- źródłem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe. Obejmuje stosunki majątkowe małżonków, relacje między rodzicami i dziećmi, a także kuratele, opiekę i przysposobienia.
  • Prawo pracy- źródłem jest Kodeks pracy. Obejmuje relacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcąz a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, pracą i płacą.
  • Prawo administracyjne- regulują je akty pochodzące od administracji- statuty i regulaminy, a także akty prawa miejscowego, dotyczące budżetu czy planowania przestrzennego. Reguluje stosunki pomiędzy obywatelami i organami działalności publicznej oraz zasady działania tych instytucji.
  • Prawo finansowe- podstawowym źródłem tego prawa jest ustawa o finansach publicznych oraz ustawy budżetowe i podatkowe. Reguluje gospodarkę finansową państwa- przygotowanie budżetu państwa, podatki, finansowanie działalności państwa. Obejmuje między innymi prawo celne, podatkowe, budżetowe czy dewizowe. Rynek bankowy czy ubezpieczeń również podlegają pod tę gałąź prawa.
  • Prawo gospodarcze- zajmuje się przedsiębiorcami, ich działalność, umowy, weksle, akcje, obligacje. Obejmuje zagadnienia z prawa administracyjnego, cywilnego i finansowego.
  • Prawo karne- źródłem jest Kodeks karny. Definiuje czym jest przestępstwo i jakie są kary. Łączą się z nim wykroczenia ujęte w odrębnym kodeksie i prawo karne wykonawcze.
  • Prawo procesowe- reguluje postępowanie przed sądami zarówno cywilne jak i karne. Łączą się z nim między innymi przepisy dotyczące organów ochrony prawnej, sądownictwa, prokuratury, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, organów wykonawczych i ścigania.

Które podkategorie prawa dotyczą rozwodu?

Prawo rodzinne rozstrzyga kwestie dotyczące takich zagadnień jak rozwód, separacja. Czym różnią się te dwa pojęcia? Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd na wniosek przynajmniej jednego z małżonków. Separacja jest natomiast uchyleniem wspólnoty małżeńskiej. Zasadniczą różnicą jest to, że po rozwodzie można zawrzeć kolejny związek małżeński, natomiast separacja nie daje takiej możliwości. Jest to też główny powód, dla którego wiele par decyduje się na rozwód po separacji. Kodeks rodzinny reguluje też kwestie prawne związane z dziećmi po rozwodzie rodziców, takie jak ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty czy ustalenie kontaktów z dziećmi. W związku z tym, że cały ten proces nie jest łatwy wiele osób decyduje się na pomoc kancelarii specjalizującej się w prawie rodzinnym.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne