Strona głównaBiznesKwalifikacje magazyniera

Kwalifikacje magazyniera

Dzisiaj rynek pracy ulega znacznym zmianom, a od samych pracowników wymaga się coraz większych kwalifikacji. Stawia się na jakość wykonywanych obowiązków zawodowych, a także wydajność i efektywność realizowanych zadań. Pracownik dobrze wyszkolony, z właściwymi kompetencjami, ma znacznie lepszą pozycję w branży i szybciej może wspinać się po kolejnych szczeblach zawodowej kariery. Warto wiedzieć, że zawody, które jeszcze do niedawna nie wymagały tak naprawdę specjalnych umiejętności, dzisiaj przechodzą wzmożony rozwój. Przykładem może być praca magazyniera, od którego dotychczas wymagano jedynie pełnej sprawności fizycznej, zaś teraz taki pracownik musi posiadać specjalistyczne umiejętności i kwalifikacje.

Uprawnienia magazyniera

Okazuje się, że dobry magazynier to nie tylko silny mężczyzna i świetny zarządca towarem. To pracownik, który posiada konkretne uprawnienia, które pozwalają mu wykonywać szereg zawodowych obowiązków, zgodnie z innowacyjną technologią, która do magazynów wkracza już powszechnie.

Przykładem może być konieczność obsługi ciężkiego sprzętu. Wózki magazynowe, takie jak widłowe czy wózki platformowe mogą być obsługiwane jedynie przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Ich brak będzie skutkować nie tylko karą finansową nakładaną na pracodawcę, ale również brakiem bezpieczeństwa i narażaniem pracowników na ewentualne zagrożenia. Czy wiesz, że dzisiaj nadal najwięcej wypadków w miejscu zatrudnienia to te, które wynikają ze złej obsługi ciężkiego sprzętu? To dlatego na ponad dwutygodniowym szkoleniu kursant poznaje nie tylko zasady technicznej obsługi wózków, ale również schematy zasad BHP, w tym właśnie te, które dotyczą bezpiecznych warunków pracy z zastosowaniem wózków.

Każdy kurs na wózki bez względu na ich typ kończy się egzaminem i dopiero jego pozytywne zdanie pozwala uzyskać konkretne uprawnienia. Co ciekawe, szkolenie jest jedno, ale uprawnienia najczęściej są bezterminowe i można je wykorzystywać w różnych miejscach pracy, o ile oczywiście praca ma odbywać się na sprzęcie, których takowe uprawnienia dotyczą.

Kompetencje pracowników magazynu

Magazynier oprócz konkretnych kwalifikacji zawodowych, powinien wykazywać również specjalne kompetencje, chociażby te, które wynikają z cech jego osobowości czy wychowania. Ma być osobą komunikatywną, odpowiedzialną, sumienną, obowiązkową, potrafiącą pracować pod presją czasu i stresu. Magazynier musi być w pełni sprawny fizycznie. Od osoby zatrudnionej na magazynie wymaga się też dobrej organizacji pracy, by wszelkie sprzęty, takie jak wózki magazynowe dwukołowe, platformowe czy widłowe mogły być wykorzystywane z optymalną wydajnością.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne